Logo
Control Panel Domain
Thông tin đăng nhập
Tên miền:
Mật khẩu:
 

Hỗ trợ thay đổi các record miễn phí:

- A record (IP Address), CName (Alias), MX (Mail), TXT
URL Redirect: Cho phép chuyển hướng truy cập đến một website nào đó.
URL Frame: Cho phép lồng một website nào đó vào tên miền.

DNS phải chuyển về: ns1.vmms.vn & ns2.vmms.vn